martes, 1 de enero de 2013

PVs de Kyary

2011:

PONPONPON:






2012:

Tsukema tsukeru:






CANDY CANDY:






Fashion Monster:





2013:

Furisodation:






Ninjari Bang Bang:





Invader invader: 





Mottai Nightland:





2014:

Yume no hajima ring-ring:






Family Party:





Kirakira Killer:



No hay comentarios:

Publicar un comentario